அபசாரங்கள் (mistakes/offenses)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

  1. மனதால் ஏற்படும் அபசாரங்களை தவிர்ப்பது எப்படி? அதற்கு என்ன பரிஹாரம் செய்வது? (How to avoid mistakes committed by mind? What is the remedy for them?) https://youtu.be/kIkl1TqQK2M

2. பாசுரங்கள் ஸேவிக்க முடியவில்லை – இதைக் கண்டு ஒரு சிலர் ஏளனம் செய்கிறார்கள். இது சரியா? (Since I am unable to recite pAsurams, some see that and insult me. Is this correct?) https://youtu.be/bv8BRUSSTAQ

3. ஸ்ரீவைஷ்ணவ அடியாரை அவர் ஜன்மத்தை வைத்துப் பேசுவது சரியா? (Is it apt to speak about a SrIvaishNava based on his birth?) https://youtu.be/g__cYShf-cA

4. திருவடி ஸம்பந்தம் ஆன பிறகும், ஏன் பாகவதரானோம் என்கிற எண்ணம் வருமா? (Even after getting thiruvadi sambhandham, will there be a thought as to ” why did we become a bhAgavathA”?) https://youtu.be/uCTzltXz_Ho

5. அஸஹ்யாபசாரம் என்றால் என்ன? (What is asahyApachAram?) https://youtu.be/XJC6Fi0PEKs?si=wBLIJ2ZlTgSIYI8v

6. பகவதபசார பாகவதாபசாரங்களால் ஏற்படும் துன்பத்தை விடப் பெரிய துன்பம் எது? #apacharam