திவ்ய தேசங்கள், உத்ஸவங்கள் (dhivya dhEsams/Festivals)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

  1. எம்பெருமான் – கோதை நாச்சியார் திருக்கல்யாண வைபவ விளக்கம் (Explain the divine marriage ceremony of emperumAn and ANdAL nAchchiyAr) https://youtu.be/SbWFvCy7MhI

2. ஆழ்வார்களுக்கு அருளப்பாடு சொல்லுவதில் ஏன் வேறுபாடு உள்ளது? ( Whys is their differences in arulapAdu in various dhivya dEsams?) https://youtu.be/t50EH4H9o7c

3. பாண்டியநாட்டு திவ்யதேசங்களில், வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று, பரமபதவாசல் ஏன் மாலையில் திறக்கப்படுகிறது? ( Whys is the paramapada vAsal opened during evening on vaikunta Ekadasi day in pAndiya dhivya dEsams?) https://youtu.be/HWsPefMGGBk

4. எம்பெருமானின் திருநக்ஷத்ரம் திருவோணம் என்று எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம்? ( How do we determine that emperumAn’s thirunakshatram is thiruvONam?) https://youtu.be/M6jNm5bmd-4

5. கோயில் உத்ஸவங்கள் ஏற்பட்டதற்கான காரணம்- பறவைகள்,மிருகங்கள் போன்றவை வாகனங்களாக இருப்பது ஏன்?https://youtu.be/4vnfAVxDfVE?si=OClAoyHC6QhFjjh9

6. ஸ்ரீரங்கம் பெரிய கோயில் ஸேவா க்ரமம் விளக்கவும்?https://youtu.be/yMQQ7omi6Dw?si=ZRZrYgouD-JizuW2

7. பெருமாள் ஸந்நிதி இல்லாமல் தாயார் ஸந்நிதி மட்டும் இருக்கலாமா? (Is it allowed to have hAyAr sannidhi alone without perumAL’s sannidhi in a temple?) – https://youtu.be/ASp6umkRVwk

8. ‘எங்க சுத்தியும் அரங்கனை ஸேவிக்கணும்’ பழமொழி பற்றி விளக்கவும் (Explain the proverb “enga suththiyum aranganai sEvikkaNum“) https://youtu.be/EGqd6uzqgZg

9. கோயிலுக்கு ஏன் அடிக்கடி செல்ல வேண்டும்? https://youtu.be/2mWDaXPakL0?feature=shared

10. நாம் திவ்யதேசங்களில் வாழ வேண்டியதின் முக்கியத்துவம் – விளக்கம் தருக. https://youtu.be/PoQoRi4V3cE?si=uVjdEg0vAVLCac4D

11. ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர, ஸ்ரீவைகாநஸ ஆகமங்களுக்கு உள்ள வித்யாசம் என்ன? (What are the differences between SrI pAncharAthra and SrI vaikAnasa Agamas) https://youtu.be/Jr3IpAPtaDs

12. ஸ்ரீரங்கம் விருப்பன் திருநாள் என்பது என்ன? அதன் சிறப்பு என்ன? #srirangam #viruppan #tirunaalhttps://youtu.be/ZmFU-DKz0ao?si=7M4WuwV-uNtXj2ME

13. ஆழ்வார்திருநகரியில் சித்திரைத் திhttps://youtu.be/AqAb4RNXGTk?si=pS2U7jH37IZtptBaருவாதிரை உத்ஸவம் எவ்வாறு கொண்டாடப்படுகிறது?

14. எம்பெருமானின் மூன்று நிலைகhttps://youtu.be/z_e-uWPKglw?si=Hbsc6WFNGiyp9jbYளை திருவரங்கத்திலேயே காணலாம் என்று பட்டர் எவ்வாறு விளக்குகின்றார்?

15. ஸ்ரீராமர் ராமேச்வரத்தில் லிங்கப்ரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டார் என்பது உண்மையா?https://youtu.be/RGtfRuXLCgQ?si=4reG9WD58um_vW47