பொதுவானவை (General)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

1. ஸம்ப்ரதாய விஷயங்களுக்கு வைதிகர்கள் குறைந்து வருகிறார்கள். வரும் காலத்தில் எப்படி இருக்கும்? https://youtu.be/eawBMrbcIxs

2. நம் தலையெழுத்தே எல்லாச் செயல்களையும் நிர்ணையித்துவிடுமா? https://youtu.be/SiTySiVd-HI

3. ஜோதிடம் அறிவுறுத்தும் தேவதைகளுக்கு பரிஹாரம் செய்தல் போன்றவற்றுக்கு எவ்வாறு தெளிவு பெறுவது? https://youtu.be/H02Jib-nJoQ

4. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் முதலில் எந்த பூஜை பண்ண வேண்டும்? ஸனாதன தர்மம் காட்டும் வழிபாடு முறை என்ன? https://youtu.be/9PzRnnvueQk

5. பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை எவ்வாறு தெரிவிக்க வேண்டும்? https://youtu.be/OOA3OiYoBEQ?feature=shared

6. இன்றைய காலத்தில் பெண்களும் வேலைக்குச் செல்லும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருப்பதை எவ்வாறு பார்ப்பது? https://youtube/9yRq9CcmgGk?si=YqbtKmq5bX7X1OrN

7. கற்பது கேட்பது இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? (Difference between learning and listening)https://youtu.be/PP9qjoenHCY?si=qR4Cx4rFkiuwy9wc

8. அஸுரன் ராக்ஷஸன் இருவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?https://youtu.be/VcKq_ngwStw?si=mLe0s6nsuvmbfl17

9. நவராத்திரி கொலு வைப்பதன் https://youtu.be/t_YYdG-T1bI?si=vveWWa3cJbwyN7jgநோக்கம் என்ன? அது நம் ஸம்ப்ரதாயத்தில் உண்டா? #golu #navarathiri

10. பகவதநுபவத்துக்கு எப்படிப்பட்ட சக்தி வேண்டும்? அது எப்போது கிடைக்கும்? #anubavam #sakthihttps://youtu.be/DsNE7atCk2k?si=WvoM5WjJ6jr4iWIO

11. What is the significance of panguni mAsam?https://youtu.be/oKzemAVRQdo?si=qF554mk0mK2TAUl7

12. எப்படி உண்மையான அடியார்களை, ஸத்ஸங்கங்களைக் கண்டு கொள்வது?https://youtu.be/3RDwMgUjSU4?si=fVYJ6oZNFeXzwbnJ

13. லௌகீகம் மற்றும் ஸம்ப்ரதாய விஷயங்களில் எப்படி ஸமநிலையில் இருந்து முன்னேறுவது?https://youtu.be/lia4iOFeqAk?si=RNqcjg5foPlYFG3T

14. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் லௌகீகத்திலும் வைதிகத்திலும் சிறந்து விளங்குவது வாழ்ச்சியா தாழ்ச்சியா?https://youtu.be/EExVwuOX2vc?si=-FNHT06UZvcC2J8X

15. மற்ற விஷயங்களில் ஆசை விட வேண்டும், எம்பெருமானிடத்தில் ஆசை வேண்டும். ஏன்?https://youtu.be/s4P5CYeEmxI?si=nZuhpPTNeqFOCWS8

16. எம்பெருமானுக்கு பூமகள் மண்மகள் ஆய்மகள் என்ற மூன்று பிராட்டிமாரால் சேதனனுக்கு என்ன உபயோகம்?https://youtu.be/9W3Mps1fCXw?si=7A6xuq-YsEKnE-Rx

17. முக்தர்களும் நித்யஸூரிகளும் பhttps://youtu.be/LfMzm5DzIu8?si=Z71j3u4N8JIFaOesரமபதத்தில் இருப்பினும் இருவருக்கும் என்ன வேறுபாடு?

18. ஶ்ரீவைஷ்ணவத் திருமணங்களின் நிலை : அன்றும் இன்றும் (SrIvaishNava marriages – Then and now)https://youtu.be/NTbrpNnLixo?si=LqoooygdTOaNUJge

19. உபதேச ஸத்பாத்ரமாக இருப்பது எப்படிhttps://youtu.be/TtUvOTcYwxg?si=YSnzmQvppRtek_jm? (How to be a good recipient of instructions?)